GỐM VIỆT XƯA

\


Tượng Quan âm

Thương hiệu :   Gốm Biên hòa
Giá bán :  1.680.000 VNĐ

Bình gốm

Thương hiệu :   
Giá bán :  3.800.000 VNĐ

Bình hoa

Thương hiệu :   Gốm xưa
Giá bán :  5.800.000 VNĐ

Bình hoa

Thương hiệu :   Gốm xưa
Giá bán :  3.980.000 VNĐ

Bình gốm

Thương hiệu :   
Giá bán :  1.750.000 VNĐ

Thương hiệu :   Gốm xưa
Giá bán :  4.800.000 VNĐ

Bình hoa

Thương hiệu :   Gốm Lái thiêu
Giá bán :  6.280.000 VNĐ

Đôn

Thương hiệu :   Gốm xưa
Giá bán :  2.450.000 VNĐ

Phật tổ

Thương hiệu :   Gốm Biên hòa
Giá bán :  1.650.000 VNĐ

Bình tích

Thương hiệu :   Gốm Lái thiêu
Giá bán :  6.899.000 VNĐ

Đĩa

Thương hiệu :   Gốm Lái thiêu
Giá bán :  2.250.000 VNĐ

Thương hiệu :   Gốm xưa
Giá bán :  1.800.000 VNĐ

Tượng

Thương hiệu :   
Giá bán :  2.850.000 VNĐ

Bình hoa

Thương hiệu :   Gốm xưa
Giá bán :  1.680.000 VNĐ

Bình hoa

Thương hiệu :   Gốm Lái thiêu
Giá bán :  6.899.000 VNĐ

Bình

Thương hiệu :   Gốm xưa
Giá bán :  1.280.000 VNĐ

Tượng

Thương hiệu :   
Giá bán :  3.600.000 VNĐ

Liễn

Thương hiệu :   Gốm xưa
Giá bán :  2.450.000 VNĐ

Bình hoa

Thương hiệu :   Gốm Biên hòa
Giá bán :  2.899.000 VNĐ

Thương hiệu :   Gốm xưa
Giá bán :  260.000 VNĐ

Kết quả từ 1-20 (của 42) sản phẩm